Ydi hyn i fod yn ddoniol? Craftivism, hiwmor, a Crapestry.

Amser: 16.00 – 17.00
Dyddiad: 30/01/20
Lleoliad: Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Ysgol Rheolaeth Caerdydd O023, Campws Llandaf, Rhodfa’r Gorllewin, Caerdydd, CF5 2YB

Ydi hyn i fod yn ddoniol? Craftivism, hiwmor, a Crapestry.
Theo Humphries MA (RCA)

Gellir dadlau bod citiau gorchudd clustog trawsbwyth cyfoes yn enghraifft o sothach crefft ddomestig: ysblennydd ond anweddus, byw ond diflas, rhamantus ond anweladwy. Maent yn gynhenid gydffurfiol ac anfeirniadol. Maent yn datblygu ac yn atgyfnerthu ystrydebau diwylliannol. Dim sôn am farwolaethau, dim darlunio dioddefaint, dim byd sydd yn synnu, dim byd pryfoclyd. Maen nhw’n aeddfed i’w hacio. Fel ‘Crapestry’ rwy’n ymyrryd â’r dyluniadau masnachol hyn, gan eu ‘bastardeiddio’ i greadigaethau newydd yr wyf yn eu pwytho fy hun. Mae golygfa eglwys aeaf hyfryd yn dod yn lleoliad damwain car angheuol. Mae arth wen dlos yn difa morlo bychan. Mae ci bach bach pert wedi nôl dildo cudd. Mae’r tapestrïau o safon isel hyn yn gwneud i rai pobl chwerthin, yn achosi dryswch i rai pobl, ac achosi gofid i eraill. Mae gen i ddiddordeb arbennig mewn sut a pham maen nhw’n gwneud i bobl chwerthin. Efallai y bydd rhywun yn gofyn ‘Beth sy’n ddoniol am gyw pengwin marw neu gathod yn gwylio porn dynol? Mae’r seminar hon yn ymgais i archwilio atebion posibl i gwestiynau o’r fath trwy ddamcaniaethau hiwmor ac ôl-weithredol o fy ngwaith.